header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSU-blue.png

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสถาบันฯ สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

     ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคาร 6 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

     ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

      - ประกาศรับสมัคร

      - แบบฟอร์มใบสมัคร