header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

logo_perin123[1].png

     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน

     โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันทำการ เวลา 08.30 - 15.00 น. ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2563

 

         ดาวน์โหลดใบสมัคร

         ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร