header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

     ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคาร 6 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

     ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

       - ประกาศรับสมัคร

       - แบบฟอร์มใบสมัคร