header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นั้น

     บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบตามรายละเอียดท้ายประกาศด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ click.gif