header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง และ นักวิทยาศาสตร์ 

     บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ click.gif