header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และได้มีการสอบคัดเลือกรอบแรกไปแล้วนั้น
     บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ click.gif