header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น
     บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ สพ.ญ.ขวัญชนก เดชยง โดยขอให้มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก CLICK!!!