header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

PSU-blue.png

            ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังไฟล์แนบ [ ดาวน์โหลด ]

           ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์