header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

25trf-1.jpg

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้จัดงาน "25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในงานดังกล่าวมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้

      1. ผลงานวิจัยเรื่อง "ซีรัมเติมสิวไรโดเมโทนจากสารสกัดจากใบกระทุ" โดย ศ.ดร ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์

      2. ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบชะม่วง" และผลงานวิจัยเรื่อง "ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุด" โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์

     โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักวิจัย โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา นำทีมผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเยี่ยมชมงาน

 • 25trf-10
 • 25trf-11
 • 25trf-12
 • 25trf-2
 • 25trf-3
 • 25trf-4
 • 25trf-5
 • 25trf-6
 • 25trf-7
 • 25trf-8
 • 25trf-9

Simple Image Gallery Extended