header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

GrandOpeningAstore 31

    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรม Grand Opening A-Store แห่งแรกของภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมในพิธี โดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ได้นำสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และงานหัตถกรรมจากชุมชน ระดับพรีเมียม มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

     ? ผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ ที่ A-Store มอ.หาดใหญ่ อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 1ใต้ตึกหอสมุดคุณหญิงหลง หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-0138228 หรือ เบอร์ภายใน 2290

 • GrandOpeningAstore-1
 • GrandOpeningAstore-10
 • GrandOpeningAstore-11
 • GrandOpeningAstore-12
 • GrandOpeningAstore-13
 • GrandOpeningAstore-14
 • GrandOpeningAstore-15
 • GrandOpeningAstore-16
 • GrandOpeningAstore-17
 • GrandOpeningAstore-18
 • GrandOpeningAstore-19
 • GrandOpeningAstore-2
 • GrandOpeningAstore-20
 • GrandOpeningAstore-21
 • GrandOpeningAstore-22
 • GrandOpeningAstore-23
 • GrandOpeningAstore-24
 • GrandOpeningAstore-25
 • GrandOpeningAstore-26
 • GrandOpeningAstore-27
 • GrandOpeningAstore-28
 • GrandOpeningAstore-29
 • GrandOpeningAstore-3
 • GrandOpeningAstore-30
 • GrandOpeningAstore-32
 • GrandOpeningAstore-33
 • GrandOpeningAstore-34
 • GrandOpeningAstore-35
 • GrandOpeningAstore-36
 • GrandOpeningAstore-37
 • GrandOpeningAstore-38
 • GrandOpeningAstore-39
 • GrandOpeningAstore-4
 • GrandOpeningAstore-40
 • GrandOpeningAstore-41
 • GrandOpeningAstore-42
 • GrandOpeningAstore-43
 • GrandOpeningAstore-44
 • GrandOpeningAstore-45
 • GrandOpeningAstore-46
 • GrandOpeningAstore-47
 • GrandOpeningAstore-5
 • GrandOpeningAstore-6
 • GrandOpeningAstore-7
 • GrandOpeningAstore-8
 • GrandOpeningAstore-9

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา