header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

britishcouncil 9

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ของ British Council Thailand โดยเจ้าหน้าที่โครงการ จาก British Council Thailand ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุน Newton Fund ซึ่งสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร และโครงการจัดอบรม Research Connect 2020 นอกจากนี้ยังเป็นการหารือกันถึงการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน FemeLeb ประเทศไทย 2020 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมการสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไป

 

 • britishcouncil-1
 • britishcouncil-10
 • britishcouncil-11
 • britishcouncil-12
 • britishcouncil-13
 • britishcouncil-14
 • britishcouncil-15
 • britishcouncil-16
 • britishcouncil-17
 • britishcouncil-18
 • britishcouncil-19
 • britishcouncil-2
 • britishcouncil-20
 • britishcouncil-21
 • britishcouncil-22
 • britishcouncil-23
 • britishcouncil-24
 • britishcouncil-25
 • britishcouncil-26
 • britishcouncil-27
 • britishcouncil-28
 • britishcouncil-29
 • britishcouncil-3
 • britishcouncil-30
 • britishcouncil-31
 • britishcouncil-4
 • britishcouncil-5
 • britishcouncil-6
 • britishcouncil-7
 • britishcouncil-8