header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

HYFlood10-37.JPG

     ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. และภาคีเครือข่ายจัดโครงการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • HYFlood10-1
 • HYFlood10-10
 • HYFlood10-100
 • HYFlood10-101
 • HYFlood10-102
 • HYFlood10-103
 • HYFlood10-104
 • HYFlood10-105
 • HYFlood10-106
 • HYFlood10-107
 • HYFlood10-108
 • HYFlood10-109
 • HYFlood10-11
 • HYFlood10-110
 • HYFlood10-111
 • HYFlood10-112
 • HYFlood10-113
 • HYFlood10-114
 • HYFlood10-115
 • HYFlood10-116
 • HYFlood10-117
 • HYFlood10-118
 • HYFlood10-119
 • HYFlood10-12
 • HYFlood10-120
 • HYFlood10-121
 • HYFlood10-122
 • HYFlood10-123
 • HYFlood10-124
 • HYFlood10-125
 • HYFlood10-126
 • HYFlood10-127
 • HYFlood10-128
 • HYFlood10-129
 • HYFlood10-13
 • HYFlood10-130
 • HYFlood10-14
 • HYFlood10-15
 • HYFlood10-16
 • HYFlood10-17
 • HYFlood10-18
 • HYFlood10-19
 • HYFlood10-2
 • HYFlood10-20
 • HYFlood10-21
 • HYFlood10-22
 • HYFlood10-23
 • HYFlood10-24
 • HYFlood10-25
 • HYFlood10-26
 • HYFlood10-27
 • HYFlood10-28
 • HYFlood10-29
 • HYFlood10-3
 • HYFlood10-30
 • HYFlood10-31
 • HYFlood10-32
 • HYFlood10-33
 • HYFlood10-34
 • HYFlood10-35
 • HYFlood10-36
 • HYFlood10-38
 • HYFlood10-39
 • HYFlood10-4
 • HYFlood10-40
 • HYFlood10-41
 • HYFlood10-42
 • HYFlood10-43
 • HYFlood10-44
 • HYFlood10-45
 • HYFlood10-46
 • HYFlood10-47
 • HYFlood10-48
 • HYFlood10-49
 • HYFlood10-5
 • HYFlood10-50
 • HYFlood10-51
 • HYFlood10-52
 • HYFlood10-53
 • HYFlood10-54
 • HYFlood10-55
 • HYFlood10-56
 • HYFlood10-57
 • HYFlood10-58
 • HYFlood10-59
 • HYFlood10-6
 • HYFlood10-60
 • HYFlood10-61
 • HYFlood10-62
 • HYFlood10-63
 • HYFlood10-64
 • HYFlood10-65
 • HYFlood10-66
 • HYFlood10-67
 • HYFlood10-68
 • HYFlood10-69
 • HYFlood10-7
 • HYFlood10-70
 • HYFlood10-71
 • HYFlood10-72
 • HYFlood10-73
 • HYFlood10-74
 • HYFlood10-75
 • HYFlood10-76
 • HYFlood10-77
 • HYFlood10-78
 • HYFlood10-79
 • HYFlood10-8
 • HYFlood10-80
 • HYFlood10-81
 • HYFlood10-82
 • HYFlood10-83
 • HYFlood10-84
 • HYFlood10-85
 • HYFlood10-86
 • HYFlood10-87
 • HYFlood10-88
 • HYFlood10-89
 • HYFlood10-9
 • HYFlood10-90
 • HYFlood10-91
 • HYFlood10-92
 • HYFlood10-93
 • HYFlood10-94
 • HYFlood10-95
 • HYFlood10-96
 • HYFlood10-97
 • HYFlood10-98
 • HYFlood10-99