×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

PERIN-WATTANA-21.JPG

      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายประชาสัมพันธ์ "โครงการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ (CCPC) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับการทำน้ำร้อนในธุรกิจโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม" กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เข้าร่วมและนำเสนอการทำงานของโครงการดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงที่มาที่ไปของโครงการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และผลักดันเทคโนโลยีจากนักวิจัยไทยต่อไป

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1304