header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

LunchTalkJan-1.JPG

     สมุนไพร...ขายใครดี??? คือหัวข้อการพูดคุยในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDO Lunch Talk ประจำเดือนมกราคม ที่มี รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ จากสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวเรือใหญ่ เปิดประเด็นพูดคุย โดยมี รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และซักถามข้อสงสัยในการทำวิจัยด้านสมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจจนมีผู้เข้าร่วม เต็มห้องประชุม

     ในกิจกรรมดังกล่าว รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของการทำงานวิจัยด้านสมุนไพร ผ่านประสบการณ์ตรงที่สั่งสมมาหลายสิบปี โดยยกตัวอย่างให้เห็นถึงผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดฟองฟู่สารสกัดเคอร์คูมินอยด์ในรูปแบบที่เพิ่มการละลายน้ำ , แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม , ผลิตภัณฑ์สารสกัดชะมวงโอนด้วยน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม , สารสกัดเปลือกผลมังคุดสำหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปาก และ ยาน้ำสารสกัดใบทองพันชั่งสำหรับทารักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง ซึ่งต่างได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ การันตีความสำเร็จ โดยนอกจากจะเล่าถึงกระบวนการในการทำงานวิจัยแต่ละชิ้นแล้ว ยังพูดถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และกลไกการพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อีกด้วย

เอกสารประกอบการบรรยาย CLICK...

 • LunchTalkJan-10
 • LunchTalkJan-11
 • LunchTalkJan-12
 • LunchTalkJan-13
 • LunchTalkJan-14
 • LunchTalkJan-15
 • LunchTalkJan-16
 • LunchTalkJan-17
 • LunchTalkJan-18
 • LunchTalkJan-19
 • LunchTalkJan-2
 • LunchTalkJan-20
 • LunchTalkJan-3
 • LunchTalkJan-4
 • LunchTalkJan-5
 • LunchTalkJan-6
 • LunchTalkJan-7
 • LunchTalkJan-8
 • LunchTalkJan-9

Simple Image Gallery Extended