header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

UCC-BritishCouncil-3.jpg

     เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมภายใต้เครือข่าย “วานิตา ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลังจากมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ The British Council เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาในการพัฒนาฝีมือ ช่างฝีมือในภาคใต้ของไทย ภายใต้เครือข่ายวานิตา ผ่านการให้คำปรึกษาด้านการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านหัตถกรรมและการออกแบบ มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของช่างฝีมือหญิง ภายใต้เครือข่ายวานิตา และ ม.สงขลานครินทร์ ในด้านการคิดออกแบบ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหารือเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคใต้ ซึ่งการทำการทำงานร่วมกันและความร่วมมืออาจดำเนินการโดยกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการให้คำปรึกษา ,การเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาองค์กรความคิดสร้างสรรค์ ,หลักสูตรการฝึกอบรม ,งานแสดงนิทรรศการ และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยลงพื้นที่กลุ่มหัตถกรรม 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

       1. กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยกลุ่มจะผลิตงานจักสาน ถาดผลไม้ ชะลอมผลไม้ กระเชอ พวงกุญแจ

       2. กลุ่มย่านลิเภา ตั้งอยู่ที่ ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็จะเป็นกระเป๋าย่านลิเภา

       3. กลุ่มปาหนันปูลากาป๊ะ ตั้งอยู่ที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ เสื่อปาหนัน กล่องปาหนัน ตูมูปาหนัน กระเป๋า ซอง พวงกุญแจ

       4. กลุ่มกระจูกโคกพะยอม ตั้งอยู่ที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ งานจักสานกระจูดทุกชนิด ทุกรูปแบบ เช่น เสื่อ กระเป๋า 

     การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเยี่ยมชม ดูผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้ว ก็ได้มีการพูดคุยกับสมาชิกของกลุ่ม สอบถามถึงปัญหา รวมถึงประเมินความต้องการของกลุ่ม เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ The British Council จะได้เห็นถึงปัญหาของกลุ่ม เพื่อการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ทั้งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ และในเรื่องของการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย

     วานิตา คือ ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคม เกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่า ควรมีการสร้างพื้นที่ในการสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงสินค้าที่มาจากกลุ่มอาชีพผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ในมิติทางสังคมและการเงินไปพร้อม ๆ กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตาจึงคัดเลือกและรวบรวมสินค้าคุณภาพจากกลุ่มผู้หญิง ซึ่งในขณะนี้เราได้ทำงานร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้หญิงจำนวน 56 กลุ่ม 56 ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลามาไว้ด้วยกันในแคตตาล็อกเล่มนี้ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

     อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงกิจกรรมแรก หลังจากลงนามใน MOU ต่อจากนี้ไป การทำงานร่วมกันของสองหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ The British Council จะมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มต่าง ๆ เช่นนี้อย่างไร ซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่เพียงสองหน่วยงานนี้เท่านั้น สมาชิกในกลุ่มเองก็ต้องร่วมมือกันด้วย คาดว่าจะส่งผลให้กลุ่มหัตถกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้มีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

 • UCC-BritishCouncil--4
 • UCC-BritishCouncil-1
 • UCC-BritishCouncil-10
 • UCC-BritishCouncil-11
 • UCC-BritishCouncil-12
 • UCC-BritishCouncil-13
 • UCC-BritishCouncil-14
 • UCC-BritishCouncil-15
 • UCC-BritishCouncil-16
 • UCC-BritishCouncil-17
 • UCC-BritishCouncil-18
 • UCC-BritishCouncil-19
 • UCC-BritishCouncil-2
 • UCC-BritishCouncil-20
 • UCC-BritishCouncil-21
 • UCC-BritishCouncil-22
 • UCC-BritishCouncil-23
 • UCC-BritishCouncil-24
 • UCC-BritishCouncil-25
 • UCC-BritishCouncil-26
 • UCC-BritishCouncil-5
 • UCC-BritishCouncil-6
 • UCC-BritishCouncil-7
 • UCC-BritishCouncil-8
 • UCC-BritishCouncil-9

Simple Image Gallery Extended

 

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.