×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

Lunchtalk24092561-1.JPG

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเวทีชวนนักวิจัยรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับการร่วมพูดคุย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัย โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.ดร.ภาสุรี แสงศุภวาณิช จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มาร่วมเปิดประเด็นในหัวข้อ “การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สู่ระดับการใช้งานทางคลินิก” มีนักวิจัยทั้งรุ่นพี่ รุ่นใหม่ ผู้สนใจทั่วไปและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ วิทยาลัยนานาชาติยางพารา รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฯ ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมวงสนทนาในครั้งนี้ด้วย

     สาระสำคัญในการพูดคุยจะเป็นเรื่อง งานวิจัย ยาและสารออกฤทธิ์ นวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทางกายภาพภาพบำบัด software/application ส่วนใหญ่ที่วิจัยในระดับ proof of concept และ prototype แล้วไม่สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ เพราะติดอยู่ในหุบเขามรณะ ไม่สามารถไปถึงในระดับที่จะสามารถนำไปขาย ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางได้ ทั้งในเรื่องไม่มีเงินมากพอที่จะผลิตผลงานให้ออกมาในลักษณะของอุตสาหกรรมเพื่อนำไปขายได้ในปริมาณมาก ๆและมีราคาต้นทุนราคาต่อหน่วยที่ถูกพอจะขายได้ และการมีกฎเกณฑ์มากมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยว่าจะต้องมีการทดสอบในสัตว์ทดลอง ทดสอบในผู้ป่วยในของเขตที่จำกัดและมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีก่อน เป็นต้น รวมถึงเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อให้สามารถผ่านมาตรฐานนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

     “อย่างไรก็ตามสำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่ทำงานในมหาวิทยาลัย อาจจะไม่ถนัดนำงานวิจัยหรือนวัตกรรมทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายในแบบของธุรกิจเพราะเราไม่ใช่นักธุรกิจ สิ่งที่เราถนัดคือในเรื่องของต้นน้ำจะให้เราไปทำถึงปลายน้ำ อาจเป็นได้ แต่ก็คงยากสิ่งที่เรา ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นการทำใน Lab หรือใน Prototype”

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถึงแม้จะใช้เวลาเพียงสั้นๆ แต่สาระและใจความสำคัญทีได้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยอย่างมาก เพราะนอกจากประเด็นที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้ทั้งความรู้แล้วยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่เรารังสรรค์จัดเตรียมไว้ให้ เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่กระชับ ฉับไว ได้อรรถรส

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์สำนักวิจัยฯ ม.อ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1433