×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
พิมพ์

parinya61-5.JPG

       วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 โดยมีทีมบริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 483