header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

UCCWorkshopJuly-18.jpg

     จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง กับภารกิจจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง กับภารกิจจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

     โดยครั้งนี้เป็นหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจ Start up แก่บุคลากรในท้องถิ่น" ใช้เวลา 2 วันคือ วันที่ 19 ก.ค. 2561 ช่วงเช้าเป็นการอบรมเรื่อง "การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ" ช่วงบ่ายเรื่อง "การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์เบื้องต้น" โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด จาก ม.อ.ปัตตานี เป็นวิทยากร
ส่วนวันที่ 20 ก.ค. 2561 ช่วงเช้า เป็นการอบรมเรื่อง "การพัฒนาธุรกิจ Startup" โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษจาก Startup ในพื้นที่ เรื่อง "การเป็นนักธุรกิจ Startup" โดย คุณชารีฟ เด่นสุมิตร CEO Pinsouq Halal Marketplace จ.ยะลา เป็นวิทยากร

 • UCCWorkshopJuly-1
 • UCCWorkshopJuly-10
 • UCCWorkshopJuly-11
 • UCCWorkshopJuly-12
 • UCCWorkshopJuly-13
 • UCCWorkshopJuly-14
 • UCCWorkshopJuly-15
 • UCCWorkshopJuly-16
 • UCCWorkshopJuly-17
 • UCCWorkshopJuly-2
 • UCCWorkshopJuly-3
 • UCCWorkshopJuly-4
 • UCCWorkshopJuly-5
 • UCCWorkshopJuly-6
 • UCCWorkshopJuly-7
 • UCCWorkshopJuly-8
 • UCCWorkshopJuly-9

Simple Image Gallery Extended

ภาพ-ข่าว : กรกมล  ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา