header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

perinmou 3

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผอ.สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ และคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบคุณศิริพร  นารีหวานดี ผู้จัดการบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในบริษัท ฯ โดยการนำงานวิจัยที่มีชื่อว่า “เครื่องผลิตน้ำร้อนและไอน้ำแรงดันสูงพลังงานแสงอาทิตย์“ งานวิจัยของ ดร.วัฒนา  รติสมิทธ์ จากสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

perinmou 2  perinmou 1  perinmou 4

     สำหรับเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นี้ได้รับการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ผ่านการทดสอบภาคสนามและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากฝีมือคนไทย ด้วยนวัตกรรมรางสะท้อนแสงที่สามารถรับแสงเป็นมุมกว้างสูงถึง 180 องศา สามารถรับรังสีกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง รับแสงได้ยาวนาน 12 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่มีอยู่ในท้องตลาดเพราะใช้นวัตกรรมการถ่ายเทความร้อนสู่น้ำโดยตรง (metal-to-water contact) โดยไม่ผ่านตัวกลาง ซึ่งท่อแลกเปลี่ยนความร้อนนี้ทำจากเหล็กสแตนเลส เกรด 316L มีความแข็งแรงทนทาน และไม่เป็นสนิม ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทานต่อแรงดันน้ำในระดับสูง  สามารถทำความร้อนได้สูงถึง 150-200 องศาเซลเซียส สามารถผลิตไอน้ำแรงดันสูงมากกว่า 5 บาร์ มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สามารถทำงานภายใต้สภาวะภูมิอากาศที่มีเมฆหมอก หรือแม้แต่ในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนสูงกว่า 100 องศาเซลเซียสในกระบวนการผลิต กลุ่มบ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น

perinmou 5  perinmou 6  perinmou 7

perinmou 8  perinmou 9


ภาพ-ข่าว : กรกมล  ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา