header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

uccobserve

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชกร อาจารย์ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ

 • uccobserve-1
 • uccobserve-10
 • uccobserve-11
 • uccobserve-12
 • uccobserve-13
 • uccobserve-14
 • uccobserve-2
 • uccobserve-3
 • uccobserve-4
 • uccobserve-5
 • uccobserve-6
 • uccobserve-7
 • uccobserve-8
 • uccobserve-9

Simple Image Gallery Extended