header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 

TRF_Logo.jpg

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท ซึ่งสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุน / 1 ท่านเท่านั้น

       เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย