header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีทั้งหมด 4 ประเภทคือ ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก , ทุนเพื่อการวิจัย , ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม และ ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยในปีนี้มีมูลค่าทุนทั้งสิ้น 40.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ 1,218 ล้านบาท ที่จะมอบให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยกว่า 600 คนทั่วโลก

     ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์รัฐบาลออสเตรเลีย 

Comments_0001_Page_1.jpg

ดาวน์โหลดเอกสาร