header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องในการรองรับการระบาดของสายพันธุ์ไวรัสที่น่ากังวลหรือให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอเพื่อสมัครรับทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 นี้

VaccienFund

     โดยสามารถติดตามรายละเอียดและ Download เอกสารได้ที่ CLICK

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)