header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

TINT LOGO

      สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 เพื่อให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐ ดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสถาบัน ฯ จำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal) จำนวน 1 ชุด มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - รายละเอียดการรับข้อเสนอ

     - แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.6958 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.