พิมพ์

britishcouncilthailand.gif

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และผู้สนใจร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ของ British Council Thailand โดยเจ้าหน้าที่โครงการ จาก British Council Thailand โดยมีเนื้อหา ดังนี้

     1. โครงการทุน Newton Fund ซึ่งสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 375,000,000 ปอนด์ เป็นระยะเวลา 6 ปี

     2. โครงการจัดอบรม Research Connect 2020 เป็นการอบรมพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยไม่เกิน 5 ปี 

     3. การแข่งขัน FemeLeb ประเทศไทย 2020 เป็นการแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญาโท และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยาศาสตร์ แข่งขันเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที โดยมีเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

     4. งานสัมมนานานาชาติ Going Global 2020 เป็นงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษาและบุคลากรที่ทำงานอยู่ในแวดวงการพัฒนาการศึกษา จัดขึ้นที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

     โดยผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563 นี้

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 998