พิมพ์

logo-nrct-new2019.png

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

     การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     1.ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

     2.ภัยพิบัติ

       ติดตามรายละเอียด

2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม

     พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)

       ติดตามรายละเอียด

3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

     ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม

       ติดตามรายละเอียด

 

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS click.gif

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น

** หากนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2562

สำนักวิจัยและพัฒนา จะมีเวลาในการช่วยตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบได้**

Download เกณฑ์การตั้งงบประมาณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1361