header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

วิดีโอวิจัย ม.อ.

video-pattani61.jpg 

  การลงพื้นที่ของสำนักวิจัยฯ ม.อ. ใน โครงการ ม.อ.เข้มแข็ง ที่ วิทยาเขตปัตตานี

  ในช่อง HI CABLE TV

 

 

video-trang  โครงการย่านตาขาวโมเดล วิทยาเขตตรัง ภายใต้โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

 

 

video icon hyflood9  เทปบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ การเตรียมการจัดงาน "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9"

  โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

  และ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการ ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ในรายการพิราบคาบข่าว ทางช่อง NBT สงขลา วันที่ 1 ตุลาคม 2561

 

 

video-icon-surat  โครงการ ม.อ.สุราษฎร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 

 

video-use1117  โครงการเสวนา “แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ”