header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

วิดีโอวิจัย ม.อ.

34

 สโมสรสุขภาพ ช่อง9 กางเกงผ้าอ้อมซักได้

35

 สโมสรสุขภาพ ช่อง9 ผ่าตัดโรคพังผืด

36

 หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครีั้งที่ 2

37

 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  เซรั่มจากสารสกัดน้ำยางพารา ผลงานวิจัยของ ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
  ร่วมกับ รศ.ดร.เนติ วระนุช จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
  โดยการสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชี­ววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS