header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

วิดีโอวิจัย ม.อ.

 มอบอาหารมูลนิธิเพื่อนพึ่งภา14

15

 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโตและบริษัทด้านพลังงานจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยพลังงานจากต้นจากกับสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ.

16

  น้ำส้มควันไม้รักษาน้ำกัดเท้า

17

  อาหารยังชีพเพื่อผู้ประสบภัย

18

 ข้าวผัดมอ.ช่วยน้ำท่วม