header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 โครงการสัมมนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 46

โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 โดย สมโชติ พุทธชาติ วิศวกรโยธาชำนาญการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

 

โดย โส เหมกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา

 

 โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 โดย ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่

 

โดย ชาคริต โภชะเรือง คณะทำงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหา­ดใหญ่ (ACCRN)

 

ขอขอบคุณวิดีโอจาก : ม.อ.88
โดย