header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

video phuket 

  โครงการ "การศึกษาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลราไวย์บนพื้นฐานของวิถีชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น"

  อีกหนึ่งโครงการ ภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2558 - 2560 วิทยาเขตภูเก็ต