พิมพ์

ทุนวิจัย

    ประเภททุนวิจัย


1. พัฒนานักวิจัยใหม่

2. องค์ความรู้

3. ความร่วมมือกับต่างประเทศ (CR) --ปิดรับ/Closed--

4. วิจัยสถาบั


** คลิก tab ด้านบน ตามหัวข้อประเภททุน

2

2. องค์ความรู้

1. ประกาศทุน

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

3. เอกสารอื่นๆ

4. การตั้งงบประมาณ

5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม)

รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์)

3

3. ความร่วมมือกับต่างประเทศ (CR)

1. ประกาศทุน

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

3. เอกสารอื่นๆ

4. การตั้งงบประมาณ

5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม)

รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์)

 

ทุนวิจัย

    ประเภทสนับสนุนนักวิจัย


1. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ --ปิดรับ/Closed--

  2. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1. ประกาศทุน

  2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

  3. ทุนปราชญาจารย์

  1. ประกาศทุน

  2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)


   

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
       คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน โทร.074-28-6958
       E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  << ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีอื่นๆ >>

   

   

   

  รายละเอียด: | ฮิต: 5524