พิมพ์

จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้วกับ โครงการ PSU×KMUTT โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครั้งนี้ขอเชิญนักวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง BCG Research (Bio-Circular-Green Economy Research) ภายใต้ประเด็นที่น่าสนใจ 3 เรื่องได้แก่

     1. Micoplastics

     2. Data analytics and Business analysis

     3. Biomass

    ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.

psuxkmutt3

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ CLICKสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร.0-2470-9651 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณเจนจิรา สมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.0-7428-6945 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 133