พิมพ์

Postepsu800

    มหาวิทยาลัยพระจอมเก้าธนบุรี (KMUTT) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรวิจัย ระหว่าง KMUTT x PSU จัดโครงการ "งานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2" เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสนับสนุนทุนริเริ่มงานวิจัย (Seed fund) โดยเปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2565 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ CLICK

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

และจะประกาศผลผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 11 มีนาคม 2565ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-2470-9651

คุณเจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-7428-6945

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 303