header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

famelablogo

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ British Council Thailand และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ FameLab Thailand 2020 โดยเป็นการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลา 3 นาทีในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับและได้ใจความ ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายจากคนในแวดวงการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

     ขั้นตอนการแข่งขัน
     1.ส่ง VDO บอกเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ หรือหัวข้องานวิจัยของคุณ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งภายในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ click.gif

     2.แข่งขันคัดเลือกระดับภูมิภาค (Regional Heat) ที่ขอนแก่นและกรุงเทพฯ

     3.อบรม Masterclass 2 วัน เพื่อเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจากผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสร้างเครือข่าย FameLabber

     4.แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Competition

 

     รางวัล

     • ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักสู่สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมการแข่งขัน FameLab International

     • พิเศษสำหรับ FameLab 2020 รางวัลสนับสนุนงานวิจัย Research Award มูลค่า 60,000 บาท สำหรับผู้ที่มีแผน หรือกำลังทำวิจัย

     • เยี่ยมชมห้องแล็บที่สนใจในสหราชอาณาจักร

 

 ตัวอย่างวิดีโอ หัวข้อ "Circular Economy" หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน

to website