พิมพ์

ASNP.png

      ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก The Asian Society of Natural Products (ASNP) พร้อมรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมการประชุม International Conference on Natural Products (NATPRO8) ครั้งที่ 8 ณ เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในราคาสมาชิก โดยมีค่าสมัครดังนี้

        - นักวิจัย ราคา 1,500 บาท / ปี

        - นักศึกษา ราคา 900 บาท  / ปี

        - Corporate/Group 15,000 บาท  / ปี

Download ใบสมัคร

 

     The Asian Society of Natural Products (ASNP) เป็นสมาคมที่ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้างานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย จากความร่วมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เกาหลี อินโดนีเซีย เนปาล จีน เวียดนามและฟิลิปปินส์ และให้มีการจัดประชุมทุกๆ 2 ปี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงาน (Thai Secretary) :

     ผศ.ดร.สุดา จักรทอง คณะวิทยาศาสตร์

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 972