พิมพ์

lMeLIFIj.jpg

     สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯ (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ สาขาที่มีความเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจทั้ง 2 วัน เช่น

- กิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีเครื่องจักรด้านน้ำมันปาล์ม และ เครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่พัฒนาขึ้น โดย สป.อว และหน่วยงานเครือข่าย

- การเชิญผู้ประกอบการ และ/หรือ ผู้สนใจให้มาเลือกเทคโนโลยีข้างต้นไปใช้ประโยชน์ 

- การรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อเตรียมพร้อมรับมาตรฐาน GAP และ RPSO

- เทคโนโลยีอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันปาล์มสำหรับเกษตรกร

- เทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

- การแนะนำโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ (โดยมีที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา)

- การเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรม

- การเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

- เรื่องเล่าความสำเร็จในโครงการพัฒนาเครื่องจักร และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย 

สป.อว. จะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารตามระเบียบราชการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

     กรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสาร 02333 3932 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. 0-7428-6943 หรือ 086-6943379 ,095-4395547

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบตอบรับ CLICK

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1844