พิมพ์

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ MSRI ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1 "เปิดบ้านสร้างเครือข่าย วิจัยและนวัตกรรม" ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ที่นี่

MSRIopenhouse.jpg

รายละเอียด: | ฮิต: 2395