header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

ipoppatentworkshop.jpg

     ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการทำ Patent Landscape" ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการสอนเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร Derwent Innovation และการแปลผลของ Patent Landscape ของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถหาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และยังสามารถใช้ดูแนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจ การสืบค้นว่าผลงานวิจัยสามารถจดสิทธิบัตรได้หรือไม่? หรือมีความซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่นๆหรือไม่?

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!!

รับลงทะเบียนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น