พิมพ์

อบรมการใช้ฐาน KKU Scholar โดยวิทยากรจาก ม.ขอนแก่น ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 

ระบบ KKU Scholar http://scholar.psu.ac.th/

คู่มือ

 1. คู่มือการใช้งาน scholar - บุคคลทั่วไป

 2. คู่มือการใช้งาน scholar สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลทดสอบ [ID-Research-Scopus-Fac.zip]

แบบประเมิน >> goo.gl/cFhUZ8

FB: COP ผู้ประสานงานวิจัย 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณอภิญญา หมัดอะดั้ม
โทร.6953

รายละเอียด: | ฮิต: 2138