พิมพ์

 mayposter re final

     กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับกิจกรรม Integrated Research and Research Tutor Fair 2018 โดยปีนี้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอ Outline กรอบแนวคิดโจทย์วิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 กว่า 50 โครงการ ซึ่งผู้เข้ากิจกรรมจะได้รับฟังแผนบูรณาการ พร้อมซักถามข้อสงสัยด้านงานวิจัย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างคลัสเตอร์ และในเดือนพฤษภาคม มีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

กำหนดการจัดกิจกรรม

---- ปิดรับลงทะเบียน ----

 

25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้อง 501 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กำหนดการจัดกิจกรรม

---- ปิดรับลงทะเบียน ----

 

 ติดตาม Outline กรอบแนวคิดโจทย์วิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 CLICK!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณสุธาวดี นาคะโร

โทร.6964 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 670