header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

        RDO Fund 112022 3
        ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
        เวลา 16.30 น.  
        ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS     

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
       ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงานประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา
     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด...

สายตรง ผอ.