header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
       ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ขอประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้...