header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

WebFuningEnd21JAN WebFuningEnd15Feb WebFuningEnd28Feb WebFuningEnd9March WebFuningEnd28March
ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565
เวลา 12.00 น. เวลา 16.30 น.  
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ส่งข้อเสนอทาง Google Form ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
           ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงานประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา
     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด...

สายตรง ผอ.