header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ
     โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา...