header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

RDOWebFuning 1 RDOWebFuning 2
สมัครได้ วันที่ 8 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS
ส่งเอกสารได้ วันที่ 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564
ส่งไฟล์ทาง Email วันที่ 15 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2564

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
           ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์วิจัย
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์วิจัย...

สายตรง ผอ.