header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

   
สมัครได้ วันที่ 11 – 25 ตุลาคม 2564
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS
  สมัครได้ วันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2564
ยื่นข้อเสนอในระบบ PRPM
  สมัครได้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน 1 อัตรา
           ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์วิจัย
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์วิจัย...

สายตรง ผอ.