header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสาร SJST Vol.41 No.6
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) Vol.41 No.6 ดังนี้...