header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

 Fund NCRT 11AUG  Fund NCRT 11AUG Animal RDOWebFuning USE WebFund Herb WebFund TCEL
ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
เวลา 18.00 น.  เวลา 18.00 น.  เวลา 18.00 น.    เวลา 17.00 น. 
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS Email : pmu@tcels.or.th

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงานประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา
     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด...

สายตรง ผอ.