header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

WebFuning 29 WebFuning 28
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เวลา 17.00 น.  
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงานประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา
     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด...

สายตรง ผอ.