header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
       ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์...