header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งสัตวแพทย์
     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตทดลองนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...