header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

Fund BPK 29JUNE RDOWebFuning 7july  Fund NCRT 11AUG  Fund NCRT 11AUG Animal RDOWebFuning USE
ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา 16.30 น.   เวลา 18.00 น.  เวลา 18.00 น.  เวลา 18.00 น. 
ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ส่งมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

 ทุนวิจัยอื่นๆ >>

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบพลังงานประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา
     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด...

สายตรง ผอ.