header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
    สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน ณ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser)
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์...