header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
     ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...