header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ
     โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ...