jextensions.com
ข่าวทุนวิจัย
  1. แนะนำงานวิจัยเด่น ม.อ.
  2. ข่าวประกวดผลงาน
  3. ข่าวกิจกรรมวิจัย
  4. ภาพกิจกรรม
IMAGE สบู่ยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดเฟิร์นไซโคลซอรัส เทอร์มิแนนส์ ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สิรีวรรณ  วิริยกุลโอภาศ (แก้วสุวรรณ)ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์E-mail: songsri.k@psu.ac.th           เฟิร์นเป็นพืชดึกดำบรรพ์ที่มีมานานและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันมีพืชในกลุ่มเฟิร์นถึง 250 สกุล กว่า 12,000 ชนิด...
Hits 651 | 31 มี.ค. 59
IMAGE กาแฟโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสตูล…คุณค่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้ในชุมชน
ดร.ระวี เจียรวิภา และ ชนินทร์ ศิริขันตยกุลภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร จ. สงขลาE-mail : rawee.c@psu.ac.th การอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์จากกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมือง...
Hits 917 | 07 มี.ค. 59
IMAGE ข่าว "ยางพาราสร้างสนามฟุตซอล-สนามกีฬาเอนกประสงค์" ทางช่อง Nation TV
   สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญติดตามข่าว "ยางพาราสร้างสนามฟุตซอล-สนามกีฬาเอนกประสงค์" ทางช่อง Nation TV โดยพูดถึงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำยางพารามาคิดค้นหากระบวนการใช้ปูพื้นลานกีฬาและสนามฟุตซอล...
Hits 849 | 23 ม.ค. 59
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และทีมวิจัย ในการคว้า 2 รางวัลจากงาน ITEX'16 ณ ประเทศมาเลเซีย
                                                    สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และ Mr. Karun Shakya จากสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่พาผลงานวิจัย เรื่อง "A Topical Solution for Treatment of Skin Fungal Infection Made from Rhinacanthus nasutus Leaf Extract...
Hits 511 | 17 พ.ค. 59
IMAGE ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล รับรางวัล AJINOMOTO AWARD ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2559
     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล Ajinomoto Award นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher) ประจําปี 2559...
Hits 558 | 16 พ.ค. 59
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน ที่ผ่านมา ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส...
Hits 945 | 03 พ.ค. 59
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
            ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” มาแล้ว 2 รุ่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559...
Hits 226 | 19 ส.ค. 59
IMAGE ขอเชิญนักวิจัยนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้
        ขอเชิญนักวิจัยนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้ "เป็นผลงานที่ยังไม่ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์"...
Hits 331 | 11 ส.ค. 59
IMAGE โปรแกรม SciVal
    SciVal is a ready-to-use solution with unparalleled power and flexibility, which enables you to navigate the world of research and devise an optimal plan to drive and analyze your performance. เอกสาร - รายละเอียดการใช้งานโปรแกรม SciVal ----------------------------------------------------------------------------------------- - อบรม “การใช้โปรแกรม SciVal” วันที่ 9 สิงหาคม 2559สำหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย นักวิจัย...
Hits 267 | 05 ส.ค. 59
IMAGE "การพัฒนาระบบการทำงานตามแนวทาง Lean” วันที่ 11 สิงหาคม 2559
15 ส.ค. 59
"การพัฒนาระบบการทำงานตามแนวทาง Lean" วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา        เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Lean และสามารถนำเครื่องมือคุณภาพ Lean มาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ โดย... Read More...
IMAGE สำนักวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
31 พ.ค. 59
     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ และ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย... Read More...
IMAGE สำนักวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
31 พ.ค. 59
     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมบริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม... Read More...

LINK

    banner-12   banner-13     banner-10   banner-tp  banner-14   banner-SciVal  banner-doa

กิจกรรมวิจัย

ac-1
ac-2
ac-3
ac-4
ac-5
ac-6
ac-7
ac-8

Application


Who's Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์