header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla
IMAGE

แนะนำงานวิจัยเด่น ม.อ.

IMAGE ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมด้วยยางพาราสกัดโปรตีน
ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ, รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล, ดร.วิวัฒน์ พิชญากร,ดร.วิรัช ทวีปรีดา, ดร.เอกวิภู สกลการณ์สุปราณี และ พว.สมพร วรรณวงศ์หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์เชิงคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์E-mail: worawitwanich@gmail.com...
Hits 142 | 25 ม.ค. 60
IMAGE การจัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร
ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้วภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์E-mail: karun.t@psu.ac.th         เอนไซม์ย่อยอาหาร (digestive enzyme) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการย่อยและใช้ประโยชน์จากอาหารของสัตว์ ดังนั้น...
Hits 154 | 05 ม.ค. 60
IMAGE ย่านตาขาวโมเดล งานวิจัยภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
        ย่านตาขาวโมเดล งานวิจัยภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...
Hits 275 | 09 ธ.ค. 59
IMAGE

ข่าวประกวดผลงาน

IMAGE ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2560"
     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่นำผลงานไปจัดแสดงภายในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" Thailand Inventors' Day 2017 ระหว่างวันที่ 2 - 6...
Hits 193 | 09 ก.พ. 60
IMAGE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมนักวิจัยเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2560"
          สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมนักวิจัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" Thailand Inventors' Day 2017 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 - 104...
Hits 306 | 03 ก.พ. 60
IMAGE ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อ.
     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ และ อาจารย์ชาวดี ง่วนสน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
Hits 124 | 20 ม.ค. 60
IMAGE

ภาพกิจกรรม

IMAGE ภาพกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560"
     ภาพกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" Thailand Inventors' Day 2017 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ
Hits 332 | 04 ก.พ. 60
IMAGE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับเอกอัครราชฑูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
     เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รศ.อาซีซัน...
Hits 222 | 04 ก.พ. 60
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016
     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล...
Hits 117 | 25 ม.ค. 60
  1. แนะนำงานวิจัยเด่น ม.อ.
  2. ข่าวประกวดผลงาน
  3. ภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศวิจัย

กิจกรรมวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัย

วิดีโอผลงานวิจัย ม.อ.